Kreditne dokumente, ti dokumenti se moraju dostaviti SMAVA